Podpora inovačných aktivít v spoločnosti Herb-Pharma Sk, s.r.o.