HAIR Man

Charakteristika:
So súčasným rastúcim záujmom o fyzický vzhľad zohráva túžba po mladistvom výzore čoraz väčšiu úlohu. Estetické problémy starnutia sa netýkajú iba pokožky, rovnako aj pri vlasoch dochádza starnutím k ich postupnému opotrebovaniu. V dnešnej dobe sú vlasy dôležitou súčasťou nášho vzhľadu, štýlu a osobnosti.