předchozí novinky

další novinkyPrehlásenie o zdravotnej nezávadnosti produktu Citrovital kvapky

Výrobca Herb-pharma AG sťahuje z trhu produkt Citrovital kvapky, šaržu 0815. Táto šarža mohla obsahovať látku benzalkónium chlorid. Produkt nie je zdravie ohrozujúci. V prípade, že ste výrobok zakúpili, zašlite ho s dokladom o zakúpení na kontaktnú adresu: Herb-Pharma Sk, s.r.o., 935 65 Veľké Ludince 654. Ostatné šarže sú nezávadné. Ďakujeme za pochopenie.


© Herb-Pharma 2006